ตราสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สำหรับนำไปใช้ประกอบการผลิตงาน PowerPoint, Poster ในรูปแบบต่างๆ หรือ งานสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยคลิกที่ภาพ tumnails เพื่อดูภาพขยายใหญ่ หากต้องการภาพใดสามารถ คลิกขวา เพื่อบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้งานต่อไป
หมายเหตุ ดาวน์โหลดได้เฉพาะเครือข่ายภายในคณะแพทย์ (intranet) เท่านั้น

logochula01
name : logochula01
logochula02
name : logochula02
logochula03
name : logochula03
logochula04
name : logochula04
logochula05
name : logochula05

Logo สำหรับนำไปใช้ประกอบการผลิตงาน PowerPoint, Poster ในรูปแบบต่างๆ หรือ งานสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยคลิกที่ภาพ tumnails เพื่อดูภาพขยายใหญ่ หากต้องการภาพใดสามารถ คลิกขวา เพื่อบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้งานต่อไป
หมายเหตุ ดาวน์โหลดได้เฉพาะเครือข่ายภายในคณะแพทย์ (intranet) เท่านั้น

Klematis
name : logo01
Klematis
name : logo02
Klematis
name : logo03


StockPictures สำหรับนำไปใช้ประกอบการผลิตงาน PowerPoint, Poster ในรูปแบบต่างๆ หรือ งานสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยคลิกที่ภาพ tumnails เพื่อดูภาพขยายใหญ่ หากต้องการภาพใดสามารถ คลิกขวา เพื่อบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้งานต่อไป
หมายเหตุ ดาวน์โหลดได้เฉพาะเครือข่ายภายในคณะแพทย์ (intranet) เท่านั้น

Klematis
name : image01
Klematis
name : image02
Klematis
name : image03
Klematis
name : image04
Klematis
name : image05
Klematis
name : image06
Klematis
name : image07
Klematis
name : image08
Klematis
name : image09
Klematis
name : image10
Klematis
name : image11
Klematis
name : image12
Klematis
name : image13
Klematis
name : image14
Klematis
name : image15
Klematis
name : image16
Klematis
name : image17
Klematis
name : image18
Klematis
name : image19
Klematis
name : image20
Klematis
name : image21
Klematis
name : image22
Klematis
name : image23
Klematis
name : image24
Klematis
name : image25
Klematis
name : image26
Klematis
name : image27
Klematis
name : image28
Klematis
name : image29
Klematis
name : image30
Klematis
name : image31