หน่วยสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีรายละเอียดการให้บริการ แบ่งแยกตามรายละเอียดของงานดังนี้

งานออกแบบ
-โปสเตอร์ -แผ่นพับ -การ์ดเชิญ -X stand -Organize Charts

ออกแบบต้นฉบับหนังสือ
-หนังสือในวาระพิเศษ -ตำราวิชาการ

งานตกแต่งสถานที่ และห้องประชุม
-ตัวอักษร(ไดคัต) -backdrop -ป้ายชื่อวิทยากร -ป้ายหน้าห้องประชุม

งานพิมพ์ (เพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์)
-PowerPoint -Illustrator -Photoshop -Acrobat -JEPG

งานสำเนากราฟิก
-JPEG -Acrobat -AI -EPS -TIFF -บันทึกลงCD